Diensten

Fiscaliteit

Verzorgen belastingaangiften:

 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte omzetbelasting en opgaaf ICP
 • aangifte loonbelasting
 • aangifte erfbelasting
 • aangifte schenkbelasting
 • aangifte dividendbelasting


Administratie en financiële verslaggeving

 • Verwerken en / of controleren financiële administratie
 • Verwerken loonadministratie
 • Samenstellen tussentijdse cijfers en jaarrekening


Overige diensten

 • Opstellen ondernemingsplan
 • Verzorgen financieringsaanvraag
 • Vermogensopstelling en samenstellingsverklaring ten behoeve van de aanvraag of verlenging van een transportvergunning bij het NIWO